0 tuotetta

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Berling Capital -konsernin asiakasrekisteri sisältäen Kämp Groupin hotelli- ja ravintola-asiakkaat.

 

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun, tapahtumajärjestelyihin, tiedottamiseen ja markkinointiviestintään liittyen. Tietoja käytetään mm. automaattisessa tiedotejakelussa, SMS-viestipalvelussa ja uutiskirjepalvelussa. Berling Capital Oy huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin käyttäjät allekirjoittavat vaitiolosopimuksen.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan; palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen; laskutukseen, luotonvalvontaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös Berling Capital Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja tuotteiden mainontaan, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen rekisteröidyille. Viestinnän tunnistetietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi mediakohtaisesti tai kokonaan.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:
rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti, työpaikka, työtehtävä ja/tai yhteisön tiedot. Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja henkilökohtaiset kiinnostusalueet ja asiakkaan käyttöhistoria.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan suoraan asiakkailta puhelimitse tai sähköpostilla ja asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden tai tulostettavien rekisterilomakkeiden avulla. Tietolähteenä myös asiakkaille järjestettävät tilaisuudet. Asiakaspalvelutilanteissa puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestit, tallentaa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Berling Capital Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden jakelijoiden rekistereistä, väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan asianomaisille kullekin vain tarvitsemaltaan tai laissa määrätyltä osuudelta. Tällaisia luovutuksia ovat, esim. erikoisruokavalio ja allergiatietojen luovuttaminen ravintoloille ja majoituspaikkoihin, maksukorttitietojen luovuttaminen maksusuoritusten saajille jne. Luovuttaminen tapahtuu pääosin teknisinä tallenteina. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus
A. Manuaalista aineistoa säilytetään. Manuaaliset rekisteröintilomakkeet tuhotaan välittömästi tietojen järjestelmätallennuksen jälkeen.

B. Käyttäjähallinasta vastaa IT-osasto. Palvelimet sijaitsevat Berling Capitalin lukitussa konehuoneessa. Järjestelmän käyttövalvonta on Berling Capital konsernin IT-johtajalla. Tietokantaan on käyttöoikeudet vain erikseen nimetyllä Berling Capitalin henkilökunnalla sekä emoyhtiö Berling Capitalin IT-osaston henkilökunnalla. Käyttäjätunnushallinnasta huolehtii Berling Capitalin vakituiseen henkilökuntaan kuuluva tunnushallintavastaava.

 

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Berling Capital Oy
Rekisteriasiat
privacy@kampgroup.fi


Suomen Verkkomaksut

¨